Geeft uw lichaam aandacht !
Prijslijst

De behandelingstijd voor een massage varieert van 30 minuten tot

60 minuten.

Een kindermassage duurt maar maximaal 30 minuten, dit in verband

met het concentratievermogen van het kind.

 

 

Het aanleggen van CureTape, sporttape of een bandage geschiedt in

15 minuten. In deze tijd vallen ook de eventuele functietesten en

plaatselijke inspectie van het te tapen gebied